Milí návštěvníci stránek www.vylecit-ekzem.czráda bych vás ujistila, že jakékoli osobní údaje, které mi během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u mě v naprostém bezpečí a jsou zpracovávané především za účelem plnění mých povinností směrem k vám a k tomu, abych vám vždy mohla nabídnout jen ty nejkvalitnější služby, přesně pro vás na míru. 

V tomto dokumentu jsou obsaženy důležité informace týkající se ochrany vámi poskytnutých osobních údajů, tj. osobních údajů poskytnutých návštěvníky uvedených webových stránek a rovněž klienty a zájemci o mé služby. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které mi, jako provozovateli webu a Správci osobních údajů své osobní údaje poskytly. 

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Dle zákona o ochraně osobních údajů a Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsem Správcem osobních údajů poskytnutých mi vámi, jako subjekty údajů. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Správcem osobních údajů je tedy:

Bc. Hana Dvořák Farkačová, provozovatelka webu www.vylecit-ekzem.cz

IČ:               88916634

Sídlo:           Česákova 424/6, Střížkov 182 00 Praha 8

E-mail:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil:           +420 603 596 722

Registrace u ÚOOÚ:   00061159

Kontaktovat mě můžete na uvedeném e-mailu. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím a vyřídím obratem, v nejkratší možné době.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 

- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 

JAK JE TO S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Ovšem nelze přehlédnout, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních anebo údajů poskytovaných v průběhu konzultací) by nemohly být mé služby řádně poskytnuty.

 

ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placené služby z webových stránek (objednání placeného ebooku, přednášky, osobní konzultace nebo zelených potravin) nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí mých služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k poskytnutí služby, plnění smlouvy a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů. Za účelem poskytování služeb, plnění smlouvy a vedení účetnictví zpracovávám vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, email, telefon a další informace poskytnuté např. v průběhu osobní konzultace. Fakturační údaje budu zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro řádné vedení účetnictví. Údaje poskytnuté v průběhu osobní konzultace (datum narození, údaje o rodinné anamnéze a o zdravotním stavu) budu zpracovávat po dobu dvou let od naší poslední konzultace.

Není to běžně vnímaná skutečnost, nicméně i bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o mého klienta, zasílat na subjektem sdělený emailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Obchodní sdělení vám tak budu zasílat na základě mého oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás jako mého klienta tyto informace zajímají. Protože si velmi vážím vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje sdělujete a těší mě váš zájem o mé služby a produkty, zavazuji se vám emailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a email. Kontaktní údaje budu zpracovávat nejdéle dva roky od vaší poslední objednávky.

Osobní údaje poskytnuté při uzavření smlouvy s Green Ways mým prostřednictvím pro vytvoření partnerského nebo spotřebitelského vztahu zpracovávám za účelem plnění právních povinností a plnění smlouvy po celou dobu trvání registrace. 

V případě, že se rozhodnete stáhnout si z mých webových stránek některý z produktů zdarma nebo se zaregistrujete k odběru novinek na mém blogu, pak kliknutím na tlačítko pro stažení ebooku/odběr novinek dáváte souhlas s tím, že vámi takto poskytnuté osobní údaje zařadím do mé databáze kontaktů a mohu vám zasílat obchodní sdělení a za tímto účelem vaše údaje zpracovávat. Kliknutím na tlačítko pro stažení produktu zdarma / odběr novinek tedy dáváte výslovně souhlas k zařazení do mé databáze kontaktů i k zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu dvou let, nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází (a segmentace kontaktů) tak, abych Vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem. Za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávám jméno, email, kdy a zda otevíráte mé emaily, zda klikáte na odkaz, kdy byl udělen či odebrán souhlas se zpracováním popř. jaká je historie objednávek. 

 

 JAKÉ PRÁVNÍ TITULY MÁM PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Ke zpracování vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům mám následující právní důvody:

 -          plnění smlouvy,

 -          splnění právní povinnosti,

 -          oprávněný zájem správce

 -          souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

JAK ZPRACOVÁVÁM A CHRÁNÍM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí Správce, případně jeho zaměstnanci nebo smluvně zavázaná třetí osoba Zpracovatele.

Osobní údaje zpracovávané manuálně (zápisy z průběhu osobních konzultací) jsou ukládány v uzavřených prostorách v uzamčeném trezoru, stejně tak datový nosič zálohy souborů (flash disk). Elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují, konkrétně jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (FAPI, SmartEmailing).

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. 

 

 JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva. Budu se snažit umožnit vám plnění vašich práv v co nejkratší možné době, vzhledem k tomu, že naplnění vašich práv může vyžadovat náročné technickoorganizační operace z mé strany, vyhrazuji si na splnění lhůtu 30 dní ode dne doručení požadavku.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím v co nejkratší možné době, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Jako subjekt údajů jste povinni poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu Správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností vaše údaje zpracovávat, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na email.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo vznést stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

A samozřejmě máte právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, případně vznést námitku proti oprávněnému zájmu k zasílání obchodních sdělení. Velmi mi záleží na tom, aby mé emaily chodily jen lidem, kteří je skutečně chtějí číst, protože jim přináší inspiraci a hodnotné informace. Z odběru mých emailů se můžete jednoduše odhlásit stisknutím odhlašovacího odkazu, který je uveden na konci každého zaslaného emailu.

 

NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ POJMY

OSOBNÍ ÚDAJ:

Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádím, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracovávám veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na můj mail nebo do registračního a objednávkového systému anebo je zašle v souvislosti s objednávkou učiněnou prostřednictvím e-mailu či telefonicky, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení. V případě „živých“ kurzů jsou to i údaje sdělené účastníky kurzů v rámci jejich konání a v souvislosti s účastí na takové akci, obdobně údaje sdělené v rámci konzultací.

 

SUBJEKT ÚDAJŮ:

Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupuji i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

INFORMACE O POUŽITÍ:

Informace o použití jsou všechny informace shromážděné na stránkách, jako jsou např. úkony učiněné na stránkách, jako jsou logy kliknutí, vaše registrační údaje nebo to, jak stránky užíváte.

 

IP ADRESA:

Při používání stránek může být automaticky zaznamenána vaše IP adresa (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu).

 

COOKIES:

„Cookie“ je malý textový soubor, který může být použit ke shromažďování informací o vaší činnosti na stránkách. Například, když někdo navštíví některou ze stránek, cookie se uloží do zařízení uživatele (pokud uživatel cookies přijme) nebo se načte, pokud uživatel již dříve stránky navštívil. Cookies mohou být také použity ke sledování uživatelů na celém webu. Většinu prohlížečů si můžete nastavit tak, aby vás informovaly, když se uloží cookie nebo si můžete zvolit blokování cookies vaším prohlížečem, ale pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat personalizované funkce, které mohou využívat ostatní uživatelé, kteří stránky navštíví. Některé z cookies, které používám, mohou být flash cookies nebo Adobe cookies. V závislosti na vašem prohlížeči nemusí dojít k automatickému smazání těchto cookies. Zkontrolujte, prosím, svůj prohlížeč a zjistěte, kde se tyto typy cookies ukládají a jak mohou být smazány. Cookies mi pomáhají neustále zdokonalovat mé služby pro vás, zejména prostřednictvím zjišťování vašich preferencí.

 

WEBOVÉ MAJÁKY (WEB BEACONS):

Známé jako „průhledné GIFy“, „webové štěnice“ nebo „pixelové značky“. „Webové majáky“ jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, jejichž funkce je podobná cookies, a používají se k tomu, aby nám umožnili počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky v rámci internetových stránek, a pomohli nás stanovit účinnost propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v emailových zprávách ve formátu HTML, mohou webové majáky uživateli říci, zda a kdy byl e-mail otevřen. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou webové majáky neviditelně zabudovány do internetových stránek.

 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 28.5.2018.